29 de mar. de 2015

        12.-   Aquel que ve só cinco cores no mundo seméllase ao cego.
       Aquel que ouve só os sons do mundo material seméllase ao xordo.
        Aquel que, comendo, percibe só o sabor da comida material equivócase. 
      Aquel que, obsesionado polas ganancias, corre a toda présa é tolo.
      Perseguindo tesouros e adornos, actúas no teu propio detrimento.
       En cambio, os esforzos da persoa sabia concéntrase en ter suficiente comida, e non en ter moitas cousas. E ela, contentándose con pouco no mundo da materia, escolle o Primordial.

                                       Tao Te King, Lao Tsé, Ed. de V. Antonov.